Solucan Gübresinin Faydaları

Kırmızı Kaliforniya Solucanı Gübresinin Faydaları

 

Kırmızı kaliforniya solucanın gübresi her türlü tarım kültüründe uygulanır. Solucanların sindirim sisteminde sebze, meyve ve bitkinin veriminde yararlı olacak; mikro organizmalar, azot fikse eden bakteriler, mikorizal mantarlar, antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunur.

 

Bunlar;

 • Topraktaki zararlı bakterilerle rekabet eder ve onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır.
 • Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır.
 • Bitkide hızlı büyüme ve gelişme, üründe erkencilik sağlar.
 • Topraktaki organik madde miktarını arttırır.
 • Verim artışı sağlar.
 • Dona karşı bitki ve köklerinde direnç sağlar.
 • Topraktaki mikroorganizma faaliyeti hızlanır.
 • Bitkide kök gelişimini hızlandırır. Saçaklanmayı arttırır. Kökün güçlü olmasını sağlar.
 • Solucanların sindirim sistemlerinde bulunan ve onları koruyan vücut sıvılarını (sölom sıvısı) gübreye geçirir ve sölom sıvısı sayesinde; Bitki, kök hastalıklarına karşı direnç sağlar. Toprağın su tutma kapasitesi artar. Su stresini minimuma indirir. Torağın Ph"ını düzenler. Bitki tarafından kullanılamayan fosfor, potasyum, demir vb. bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır.
 • Bu gübre de ayrıca amino asit, enzim, humik asit, fulvik asit gibi bitki gelişimini hızlandıran organik bileşikleri kapsadığından bitkilere uygulandığında fitohormon aktivitesini yükseltmekte ve hastalıklara karşı direnci artırmaktadır.
 • %100 gerçek nefaset, lezzet ve aromaya sahip ürün yetiştirilmesini sağlar.
 • Özellikle kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar. Bu sayede kimyevi gübre kullanım ihtiyacı zaman içerisinde azalır.
 • Patojenler, hastalık ve zararlılar, yabancı ot tohumları gibi üretimi sekteye uğratacak herhangi bir yabancı madde içermez.
 • Asitli, kumlu toprakların parçacıklarını birbirlerine bağladığı gibi ağır killi topraklarda parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapıyı arttırır.